המגזין
מגזין עולם הריצהגיליונות עולם הריצה שהתפרסמו החל משנת 1982 מופיעים בטבלה שלהלן.