ריצה למתחילים
מתחילים לרוץמושגים בסיסיים בתורת האימון למתחילים, וניפוץ מיתוסים לכניסה חלקה יותר לריצה.